į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

Liga keičia gyvenimą,  atneša į žmogiškąją patirtį nerimą, skausmą, pasimetimą. Paliatyviosios pagalbos tikslas yra pagelbėti sergančiam sunkia liga žmogui ir jo artimiesiems išlaikyti geriausią įmanomą gyvenimo kokybę, sprendžiant fizines, psichologines bei dvasines problemas.          

 

Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras teikia paliatyvios pagalbos ir slaugos paslaugas. Siekia užtikrinti visokeriopą pagalbą sunkiomis nepagydomomis ligomis sergantiems, vienišiems senyvo amžiaus gyventojams Socialinės globos namuose Šaukėnuose. 

 

Mūsų vizija – kurti namus ir suteikti priežiūrą sunkia nepagydoma liga sergantiems, vienišiems senyvo amžiaus  žmonėms.

 

Mūsų uždaviniai:

1. Priartinti galimybę gauti kokybiškas paliatyviosios pagalbos ir slaugos paslaugas, tiek hospise, tiek sergančiųjų namuose.

2. Teikti kokybiškas ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

3. Skatinti visuomenės švietimą savitarpio pagalbos linkme, savanorystės propagavimą visuomenės narių tarpe.

4. Šviesti plačiąją visuomenės dalį apie sergančių asmenų ir jų artimųjų poreikius, pagalbos teikimo jiems būdus.

5. Didinti visuomenės sveikatos raštingumą.

6. Sukurti priemones, padedančias gauti kokybiškas paliatyviosios pagalbos ir slaugos paslaugas, bei ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas bendruomenėje.

7. Skatinti vietos ir nacionalinių organizacijų bendradarbiavimo šioje srityje iniciatyvas.

 

VEIKLOS PROJEKTAI

 

1. Įsteigti Centrą, kuriame būtų rengiami ir įgyvendinami socialinės labdaros ir paramos, informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitos programos, skirtos ligonių ir jų šeimos narių sveikatos ir gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę. Šiems tikslams vykdyti pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių atstovus, specialistus, savanorius, bendruomenę.

2. Sukurti ir plėtoti paslaugų tinklą ligoniams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems, teikti socialines paslaugas, dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą, siekiant sušvelninti fizines, socialines, psichologines ir dvasines ligos pasekmes.

2.1. Įkurti specialistų (gydytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, slaugytojų, sielovados specialistų, savanorių ir kt.) konsultacijų centrą pacientams ir jų artimiesiems bei šeimos nariams.

2.2. 10-20 vietų Hospiso įkūrimas sergančiųjų gydymui ir slaugai stacionaro sąlygomis.

2.3.30-50 vietų ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos įstaigos įkūrimas. 

3. Įkurti sergančiųjų bendruomenę, organizuoti  kūrybinius (muzikos, dailės, šokio ir kitos terapijos) užsiėmimus, suteikiant kūrybinę laisvę, visapusiškai įtraukiant į kūrybinį procesą, padedant atsiriboti nuo neigiamų minčių. Tai savotiška meditacija, padedanti atskleisti ir išreikšti kiekvieno kūrybinius gebėjimus ir suteikianti teigiamas emocijas.

5.Organizuoti paskaitas bendruomenei, skatinti bendruomenės sveikatos raštingumą.

6.Siekti socialinės atskirties mažinimo, organizuoti specialistų (gydytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų ir kt.) išvykas į atokius  regionus, išvykų metu skaityti paskaitas bendruomenei įvairių susirgimų diagnostikos klausimais,  konsultuoti sergančiuosius namuose, mokyti slaugos pacientų artimuosius.

7. Skatinti orumo ir pagarbos nuostatomis pagrįstą pacientų ir jų artimųjų bendravimą ir bendradarbiavimą su sveikatos, socialinės apsaugos ir kitų institucijų atstovais.

 

 

Paliatyvi pagalba – tai visuma gyvenimo kokybės gerinimo priemonių, skirtų nepagydoma progresuojančia liga sergantiems pacientams ir jų artimiesiems.

 

Paliatyvios pagalbos tikslai:

  • mažinti ligonio fizines kančias bei jų išvengti,
  • nustatyti ligonius varginančius simptomus, siekti juos kontroliuoti ir mažinti,
  • nustatyti psichologines ir socialines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti stiprinant norą gyventi,
  • pagerinti ligonio ir jo artimųjų gyvenimo kokybę,
  • padėti ligonio šeimai ar jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

Sergančiam žmogui reikalinga nuoširdi užuojauta, o tai reikalauja meilės, buvimo šalia, dėmesio, supratimo, dosnumo, geranoriškumo, kantrybės. Būtina asmeniškai įsigyventi į konkrečią kiekvieno paciento būklę, esamą situaciją.

 

Paliatyvi slauga – tai galimybė palengvinti simptomus, kurie neišvengiamai progresuoja sergant nepagydoma lėtine liga. Vienam žmogui skauda – tai aiškiausias simptomas, kurį reikia malšinti. Kitas ligonis negali normaliai maitintis, judėti arba vargina pykinimas, pragulos, odos niežėjimas. Teisingai padedant, galima padaryti labai daug – pagerinti gyvenimo kokybę taip, kad žmogui norėtųsi gyventi, matyti savo artimuosius. Paliatyvi medicina negali sustabdyti ligos, tačiau tokia slauga gali padėti oriai gyventi – nesikankinant dėl skausmo ar dėl kitų simptomų.

 

                                 Jei žmogaus negalima išgydyti, tai nereiškia, kad jam negalima padėti.