į pradžią turinys susisiekite  
Straipsniai
RANKINĖS IŠ LIEMENĖLIŲ – PRETEKSTAS RIMTAM POKALBIUI 2016-10-25
RANKINĖS IŠ LIEMENĖLIŲ – PRETEKSTAS RIMTAM POKALBIUI 2016-10-25

Šiau­liuo­se esan­čia­me Svei­ka­ti­ni­mo cent­re vy­ko ren­gi­nys „Vis­kas tel­pa del­ni­nu­kė­je“, skir­tas Tarp­tau­ti­nei krū­ties svei­ka­tos die­nai. Mo­te­rys kvies­tos ga­min­ti del­ni­nu­kes iš ne­be­nau­do­ja­mų lie­me­nė­lių, kar­tu pa­bend­rau­ti su me­di­kė­mis apie krū­ties vė­žio pre­ven­ci­ją.

Ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šiau­lių pa­lia­ty­viosios pa­gal­bos ir slau­gos cent­ro va­do­vė Si­gi­ta Pet­ke­vi­čie­nė. Ji pa­žy­mi, kad tik­rin­tis krū­tis rei­kė­tų mo­ky­ti jau mer­gai­tes. Mo­te­rys ga­li pa­si­tik­rin­ti kiek­vie­ną kar­tą be­si­praus­da­mos du­še: ar krū­tys vie­no­dos, ar nė­ra gu­ze­lių, ki­tų pa­ki­ti­mų.

plačiau
 
MOTERYS RAGINTOS PAŽINTI KRŪTIES VĖŽĮ
 MOTERYS RAGINTOS PAŽINTI KRŪTIES VĖŽĮ

Renginyje, skirtame kovai su krūties vėžiu, moterys galėjo pamatyti, kaip atrodo krūties vėžio užuomazga ar ketvirtosios stadijos navikas, per mikroskopą žvelgti į piktybinius procesus ar pasikalbėti su onkologais. Medikai tvirtino – moteris dar valdo baimės.

 

plačiau
 
PALIATYVAUS GYDYMO FILOSOFIJA - NUO KŪNO IKI SIELOS...
PALIATYVAUS GYDYMO FILOSOFIJA - NUO KŪNO IKI SIELOS...

Gydytojas onkologas Leonidas Galijatullinas paklaustas, kas yra paliatyvus gydymas, atsako trumpai: visokeriopa pagalba sunkiai sergančio žmogaus kūnui ir sielai. Tokios paslaugos ne tik Šiauliuose, bet ir šalyje dar naujos.

 

plačiau