Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras "Prasmė" teikia paliatyvios pagalbos ir slaugos paslaugas. Siekia užtikrinti visokeriopą pagalbą sunkiomis nepagydomomis ligomis sergantiems  Šiaulių regiono asmenims  ir vienišiems senyvo amžiaus žmonėms Socialinės globos namuose Šaukėnuose.  


Mūsų vizija

Kurti namus ir suteikti priežiūrą sunkia nepagydoma liga sergantiems, vienišiems senyvo amžiaus  žmonėms.

Mūsų uždaviniai:

  1. Priartinti galimybę gauti kokybiškas paliatyviosios pagalbos ir slaugos paslaugas, tiek hospise, tiek sergančiųjų namuose.
  2. Teikti kokybiškas ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
  3. Skatinti visuomenės švietimą savitarpio pagalbos linkme, savanorystės propagavimą visuomenės narių tarpe.
  4. Šviesti plačiąją visuomenės dalį apie sergančių asmenų ir jų artimųjų poreikius, pagalbos teikimo jiems būdus.
  5. Didinti visuomenės sveikatos raštingumą.
  6. Sukurti priemones, padedančias gauti kokybiškas paliatyviosios pagalbos ir slaugos paslaugas, bei ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas bendruomenėje.
  7. Skatinti vietos ir nacionalinių organizacijų bendradarbiavimo šioje srityje iniciatyvas.

 

Jei žmogaus negalima išgydyti, tai nereiškia, kad jam negalima padėti.

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PROJEKTAI

SAVANORYSTĖ