„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018-07-31
Projekto įgyvendinimo terminas: 16 mėn.
Skiriamas ES struktūrinių fondų ir LR Biudžeto finansavimas: iki 12.176,88 Eur
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos: iki 5.339,62 Eur
Projekto partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centras.
Projekto įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra, https://www.esf.lt/.

 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems, siekinat palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“. Projektas svarbus Šiaulių miesto bendruomenei tuo, kad prisidės prie paliatyvios pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimo, skatins savanorystę ir empatiją sunkiai sergantiems ligoniams, prisidės prie sunkius ligonius slaugančiųjų artimųjų grąžinimo į visuomeninį gyvenimą, paskatins grįžti į darbo rinką.  Projekto tikslinė grupė (45 asmenys, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius namuose) gaus atokvėpio paslaugas: psichologo ir psichoterapeuto pagalbą, galimybę užsiimti mėgstama laisvalaikio ar darbine veikla. Bus išplėtota savanoriška veikla- darbui su neįgaliaisiais apmokyta 15 savanorių. Parengti savanoriai dienos užimtumo centre sunkiai sergantiems  asmenims, kuriuos prižiūri/slaugo jų artimieji, talkins specialistams teikiant reabilitacijos, sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos paslaugas. Numatomas kompleksiškas paslaugų teikimas šeimoms, kurios prižiūri sunkią negalią turinčius narius:  gerinamas šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO VEIKLOSE 

KVIEČIAME  SAVANORIAUTI


Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro.

Projekto partneriais: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centras.


MENO TERAPIJA 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras vykdydamas projektą "ATOKVĖPIS" („Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ dalyviams siūlo meno terapiją, kurios metu kviečia atokvėpiui žmones, kurie namuose slaugo įvairią negalią turinčius asmenys. Susitikimų metu ieškoma įvairių netradicinių ir inovatyvių būdų atitraukti nuo kasdieninės buities problemų, suteikti galimybę kuryboje pailsėti, pasidalinti mintimis su bendarminčiais.


Mandalos šiandienai ir rytojui 

Mandala – tai šventasis ratas, į kurį pasitelkdami įvairius simbolius ir formas žmonės perkeldavo savo supratimą apie gyvenimą, jame vyraujančius reiškinius, paslaptis, galias. Tai universalus struktūrinis principas, pagal kurį egzistuoja visi gamtos reiškiniai bei principai: ir žemė ir žmogus ir atomas įeinantis į žmogaus sandarą, ir visata - kuriai pati žemė yra tik atomas. Mandalos struktūros ir principo dėka žmogus gali atsispindėti visatoje, o visata – žmoguje.  

~ Ch. ir M. Arqueles

 


Dekoracija meilės dienai 

Išskirtiniai vakarai kuriant ir galvojant apie meilę, pirmąją meilę. Pirmą kartą kuriant popierienes gėles ir specialią dekoraciją Šv.Valentino dienai namuose. Dėkojame projekto draugei Viktorijai Mališauskaitei už dovanas ir pasidalinta patirtimi bei žiniomis, kaip sukurti grožį iš spalvoto popieriaus.

Knygos terapija “Špylkos ir šlepetės tavo kišenėje” 

Nuotaikingas, įkvėpiantis ir pakilėtas vakaras su knygos "Špylkos ir šlepetės tavo kišenėje" autore Nijole Koskiene.


Gongų terapija – Pasaulinė kovos su vėžiu diena

Gongų muzika į paviršių iškelia pasąmonėje užblokuotus jausmus, taip veikdama tiek fizinį žmogaus kūną, tiek psichiką, bei leisdama atsipalaiduoti. Garso vibracijos harmonizuoja, išlaisvina iš baimių, gelbsti nuo nerimo ir išgrynina jausmus. Tai visiems be išimties tinkama terapijos forma, kurią visi priima labai skirtingai. (www.gongai.eu) 


Lipdymo terapija – Užgavėnių kaukės

Šiaulių universiteto Botanikos sodo specialistas Karolis Grušas nuoširdžiai ir kantriai kartu su projekto dalyviais ruošėsi užgavėnėmis ir iš molio lipdė užgavėnių kaukes, pasakojo užgavėnių tradicijas, konsultavo lipdymo klausimais. Vėliau vyko kruopštus Ppier-mache (popieriaus masė) technikos pritaukymas. Meno dirbtuvės projekto dalyvėms priminė vaikystę, suteikė pasitikėjimo savimi, nes kaukės pavyko puikiai ir buvo panaudostos pagal paskirtį su anukais Užgavėnių šventės metu.