Savanoriška veikla tai galimybė kiekvienam savanoriui, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, susirasti naujų draugų, tapti reikalingu kitiems, prasmingai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės poreikius.

Savanoriškos veiklos organizatorius – Centro administracija, atstovaujama direktoriaus ar jo įgalioto asmens.

Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais:

naudos Centrui ir savanoriui principas – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie Centro gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą;

3.2. bendradarbiavimo principas – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes;

3.3. įvairovės ir laisvės principas – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose Centrui naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.

3.4. konfidencialumo principas – Centras organizuoja, o savanoris atlieka savanorišką veiklą įsipareigodamas laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas ir laikytis šio principo ir pasibaigus savanoriškai veiklai.


Kviečiame savanoriauti!

SUSISIEKIME