Paliatyvioji pagalba teikiama onkologine ar kita sunkia liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems, gydymo įstaigoje ar pacientų namuose. Jei paciento sveikatos būklė atitinka paliatyvios pagalbos teikimo kriterijus, paslaugos yra nemokamos.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Informavimas Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui ar jo šeimai
Konsultavimas Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kurią kartu su asmeniu ar šeima analizuojama probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų
problemos sprendimo būdų
Tarpininkavimas ir atstovavimas Pagalbos asmeniui ar šeimai suteikimas sprendžiant įvairias asmens ar šeimos problemas (teisines, sveikatos būklės, buities, 
dokumentinius, mokant mokesčius, registruojantis pas specialistus, organizuojant ūkinius reikalus ar pan.), tarpininkavimas tarp 
asmens ar jo šeimos ir aplinkos (kitų institucijų, specialistų ar asmenų)
Transporto organizavimas Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis 
visuomeniniu ar individualiu transportu
Sociokultūrinės paslaugos Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį,
aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys ar šeimos gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose,
užsiimti mėgstama veikla
Pagalba namuose Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Paslaugos teikiamos asmenims ar šeimoms dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas
Krizių įveikimo pagalba Pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje