Socialinės globos namuose „Prasmė“ dirbantys socialiniai darbuotojai ir savanoriai siekia padėti gyventojams įgyti naujų arba palaikyti turimus socialinius įgūdžius, lavinti funkcinius gebėjimus, sudaryti sąlygas išreikšti save, mokytis klausyti kitų ir būti išklausomu, ugdyti pasitikėjimo savimi jausmą. Sociokultūrine veikla užimtumo specialistai siekia klientų pozityvios socializacijos, integracijos visuomenėje bei socialiniame gyvenime.

Veikla:

1. Valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
2. Išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves;
3. Kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos);
4. Meninės saviraiškos ugdymas ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, piešimas);
5. Sveikatos stiprinimo paslaugos (mankštos, pasivaikščiojimas gryname ore ir kt.);
6. Individualūs ar grupiniai užsiėmimai, pokalbiai kalbant įvairiomis gyventojams aktualiomis temomis;
7. Užsiėmimai su savanoriais (pokalbiai įvairiomis temomis, knygų skaitymas, bendra veikla);
8. Pagal esamas galimybes bei gyventojų pageidavimus buitinės -  socialinės, darbinės veiklos (valgyti gaminimas, namų ruoša, aplinkos tvarkymas ir kt.)
9. Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius. Gyventojai gali lankyti pamaldas sekmadieniais ir kitomis savaitės dienomis.
10. Pagal poreikį gyventojai aprūpinami spauda, knygomis, sudarytos sąlygos žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

Gyventojų dienotvarkė:

          7 val. 30 min. – 8 val. 30 min. – gyventojų kėlimas, rytinis tualetas, lovų perklojimas, medicininis patikrinimas ir kt.
          8 val. 30 min. – pusryčiai
          10 val. – 12val. – higienos procedūros, įvairūs renginiai, koncertai, sportas, veikla užimtumo kabinetuose.
          13 val. 15 min. – pietūs
          14 val. - 16 val. – savarankiški užsiėmimai
          16 val. – pavakariai
          18 val. 30 min. – vakarienė
          20 val. – 22 val. – pasiruošimas naktiniam poilsiui.
          Nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto globos namuose palaikoma ramybė.

        

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų aprašu ir kitų teisės aktų aktualia redakcija.