Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro "Prasmė" misija užtikrinti kuo geresnę pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, tenkinti gyvybinius poreikius (fizinius, psichologinius, socialinius, dvasinius), teikti sveikatos priežiūrą, socialinę ir psichologinę pagalbą pacientams ir jų artimiesiems.

Paliatyvios pagalbos tikslai:

  1. mažinti ligonio fizines kančias, bei jų išvengti,
  2. nustatyti ligonius varginančius simptomus, siekti juos kontroliuoti ir mažinti,
  3. nustatyti psichologines, socialines ir dvasines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti       stiprinant norą gyventi,
  4. pagerinti ligonio ir jo artimųjų gyvenimo kokybę,
  5. padėti ligonio šeimai ar jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Centro vidaus tvarkos tasykles.pdf 


Informacija pacientams ir lankytojams  

Jūsų duomenis tvarkome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento 2016/679 nuostatų sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo tikslais.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos pareigūną: Eglę Badaugaitę el. paštu eglebadaugaite@yahoo.com ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap.digai@gmail.com arba tel. Nr. +370 685 77024.