Ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa


SOCIALINĖ GLOBA

Asmeniui sudaroma galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti savo buitį, suteikiant žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą, skatinančią padėti palaikyti ar kompensuoti prarastą savarankiškumą ir ugdyti gebėjimus gyventi visuomenėje, įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir artimaisiais giminaičiais. 

Asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujantis, kad jam būtų skirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją  pagal savo gyvenamąją vietą.

 

PRIĖMIMO TVARKA

Į centrą priimami asmenys, turintys Socialinės paramos skyriaus išduotą siuntimą nuo siuntimo išdavimo (išsiuntimo) dienos nepraėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Centre neapgyvendinamas asmuo, kuris apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

Atvykęs į  centrą asmuo pateikia:

1. asmens tapatybės dokumentą;

2. išrašą iš medicininių dokumentų apie paskirtą / pakeistą gydymą, jeigu teikiant dokumentus dėl  paslaugų skyrimo sveikatos priežiūros įstaigos užpildytame medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ši informacija nenurodyta.

3. šeimos gydytojo pažymą įrodančią, kad nesergama ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

  

Asmuo, kuriam skirtos trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos 6 mėn. per metus, pirmą kartą į centrą atvyksta siuntime nurodytu laikotarpiu, vėliau asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pateikia prašymą centrui raštu, kuriame nurodo kokiam laikotarpiui pageidauja gauti paslaugas.


Daugiau informacijos - Globos namai „Prasmė“